تبت نام

دیروز ازصبح زود که پاشدم بیرون بودم تاساعت ۲ ازاین به مدرسه به اومدرسه برای این وروجکام

خیلی دوست دارم خیلی زودروزیو ببینم که به دانشگاه میرن 31.gif

/ 5 نظر / 17 بازدید
مرجان

کلاس اول خيلی مهمه چون پايه بچه هاست اميدوارم يه جای خوب پيدا کنيد

افسانه

سلام .چشم روهم بذاری دانشگاه رفتنشون روهم ميبيني درضمن اينقدرکوچولو ننويس اعظم خانم.بعدش هم يه خورده بيشتر برامون ازاين وروجکها بگو.اوگی.

نيره - مامان حميدرضا

اعظم جون ، مامان دوقلوها بايد صبورتر از مامان يه قلوها باشه كه . هنوز آمادگي تموم نشده ميخواي دانشگاه برن ؟ اون روز رو هم مي بينيييييييييييييم به اميد خدا