بازگشت

سلام

دلم برای همتون تنگ شده بود

امیدوارم دیگه انقدر فاصله بین پستام نندازم

امروز روز خ.بیو شروع کردیم عرشیا وروجک مامانی رفته باشگاه ملیکا هم پیش مامانی

تو خونس ولی مدام بی تابیه خونه عزیزو میکنه احتمالن آقا جونش بیادو ببرتش خونشون

م

ن

ت

ظ

ر

ت

و

ن

ه

س

ت

م11.gif

/ 2 نظر / 17 بازدید
مامان پرنيان

سلام سلام اعظم جون خيلی بدی بذار مليکا بره خونه مامانت اينها

مژگان (مامان آندیا جون)

سلام خانومی ، خوب چرا نمیذارین ملیکا جون بره خونه عزیز جونش ... راستی عرشیا جون چه کلاسی میره؟