کسالت مامانی

دیشب ساعت ۹:۴۵ مامانی گفتن که تپش قلب دارن وقتی نبضشونو گرفتم ۱۳۰ تا در قیقه

بود. هراسان آژانس گرفتم وروجکهارو بردم خونه عزیز جون بعد سریعا با دکترشون تماس گرفتم

به گفته ایشون مامانی رو  سریعا بردم بیمارستان کسری که تحت نظر باشن تا خودشون بیان

برای ویزیت . خلاصه آقای پدررا به علت مشغله زیادشون من اجازه ندادم که بیان .50.gif

من و مامانی تاساعت ۲ نیمه شب بیمارستان مشغول بستری شدن بودیم . مامانی سابقه

قلبی دارن و۴بار آنژیو گرافی شدن . این بار از دکترشون تشخیص دادن استراحت داشته باشن

تاجواب آزمایشات بیاد.31.gif

عمه خانم امروز صبح متوجه شدن ........... خیلی هم نگران شدن .02.gif02.gif

به امید بهبودی مامانی 06.gif

 

/ 4 نظر / 18 بازدید
مرجان

ايشالله زود زود خوب بشن

افسانه

اميدوارم هرچه زودتر حالشون بهتر شه